Jag har haft glädjen att sjunga sista satsen i Fredriks Sixtens nya verk Symphonia Aurora Borealis. Verket har beställts av organisten James D Hicks och jag har sjungit mina sju minuter i Lunds Domkyrka, där verket uruppfördes, och i Nidarosdomen i Trondheim. Där gjordes det också under augusti en skivinspelning. CDn kommer ut redan i november. Nästa gång blir det i Östersund med konsert och radioinspelning.